Durf anders te Lees verder

Even voorstellen

Als senior trainer, adviseur en coach ondersteun ik vanaf 1985 ondernemingsraden uit diverse sectoren en met wisselende vraagstukken.

Wat ik via mijn professie maar ook privé geleerd heb, is dat flexibel denken (‘kijken’), gedrag (‘doen’) en drijfveer doorslaggevend zijn voor het boeken van duurzaam resultaat. Inhoud is immers aan snelle verandering onderhevig. Anders kijken, gedragen en drijfveer vormen de bestendige kern.
Het enige constante is verandering. De kunst is om te leren fris, flexibel en dus anders te kijken naar en om te gaan met de belangrijkste pijlers van elke situatie: proces, inhoud, relatie, strategie en het team.

Als de ondernemingsraad (OR) weet wat hem inspireert, als hij weet waar hij écht voor wil gaan, dan zullen er zich meer kansen voordoen om belangen te behartigen. Ook als dat in eerste instantie verzet oproept.
Als de OR gelooft in zijn eigen kracht en een positief zelfbeeld uitstraalt, zal dat direct effect hebben op de communicatie met de directeur en collega’s.

Voor mij betekent dit dat ik deze visie en mezelf graag laat doorklinken in mijn rol, aanpak en ontmoetingen met de OR of directie. Zodat we samen, ieder in zijn of haar eigen tempo, sterker kunnen worden, ondanks of juist bij soms moeilijke tijden of situaties.

OR op expeditie

Durf anders te kijken en doen:
Een integrale aanpak voor het boeken van duurzaam resultaat.

Daarvoor zijn de volgende vragen van essentieel belang:

Inhoud

Heeft de OR helder wat de drijfveer of de belangen zijn van alle betrokken partijen die aan boord zijn? Is de OR flexibel genoeg om deze op het juiste moment aan te passen? Oriënteert de OR zich op tijd en frequent op nieuwe ontwikkelingen op of van boord? Kan de OR dit goed vertalen naar de situatie van alle dag en de benodigde acties van de OR?

Proces

Heeft de OR de moed of wil om voluit op reis te gaan? Ziet hij het als een klus of inspiratiebron? Is de OR in staat om met een zekere afstand boven de materie te staan, zodat hij het dek goed kan verkennen? Beschikt de OR over een voldoende heldere en actuele routekaart? Is de OR koersvast en houdt hij tegelijkertijd ook rekening met onverwachte weersomstandigheden? Handelt of denkt de OR ook buiten de gebaande paden of bestaande patronen?

Relatie

Heeft de OR respect voor de belangen van álle partijen aan boord? Weet hij dat ook naar de ander zichtbaar te maken in woord, houding of gedrag? Straalt de OR gezag uit? Kan hij zijn horizon verbreden door actief binnen- én buitenskamers te communiceren en zich in de ander te verplaatsen? Wordt er daarbij écht geluisterd? Kan de OR zich verbinden met betrokken partijen door het voeren van dialoog? Beschikt de OR over het vermogen om, als dat nodig is, ook eigenwijs te zijn en dus een eigen koers te volgen? Begrijpt de OR dat opkomen voor belangen zich goed kan verhouden met een pittig robbertje, als er maar tegelijkertijd transparant, expliciet en integer gecommuniceerd wordt met betrokken partijen?

Strategie

Wordt er door de OR voldoende nagedacht over de wijze waarop de eindbestemming bereikt kan worden? Let de OR er met regelmaat op hoe de vlag er tussentijds voor staat? Verandert de OR in dat geval op tijd van koers? Kan de OR op het juiste moment schakelen tussen overleg, onderhandelen en desnoods het opbouwen van macht? Heeft de OR het lef om confronterend of juist complimenterend te zijn naar de kapitein?

Jerry Fransberg

Onze clustercommissie had, door onderling onbegrip en verkeerde aannames, geen gezamenlijke visie hoe ons doel te bereiken. Door integere interventies van Ronald, precies op de juiste momenten, konden we onze reis gezamenlijk voortzetten en onze doelen toch naar tevredenheid bereiken.

Klantmanager dienst Werk en Inkomen (DWI), voorzitter cluster Sociaal,
Centrale Ondernemingsraad (COR) Amsterdam

Fanny Schutte

Ik ken Ronald de Goede al jaren. Hij is een charismatische man. Hij geeft regelmatig cursus aan onze ondernemingsraad. Het zijn altijd plezierige, leerzame dagen. Hij gaat met ons actief en met passie op zoek naar verbeteringen, geeft heldere feedback en suggesties en staat bovendien altijd voor je klaar!

Dierenverzorgster, secretaris OR Artis

Jaap van den Berge

Ronald de Goede is deskundig op het gebied van velerlei thema’s en verdiept zich in onze branche. Door zijn toedoen is er bij ons bedrijf een ondernemingsraad opgericht die écht mee kan praten over de problemen die zich af en toe voordoen. Door het volgen van cursussen bij De Goede Focus zijn we zichtbaar sterker geworden. Wij kunnen gelukkig, ook tussentijds, altijd terecht bij Ronald.

Chauffeur inzameldienst, voorzitter OR Afvalservice West (ASW)

Harry Kappelhof

Ronald verzorgt al vele jaren de cursussen van onze OR. Ook adviseert hij ons waar nodig. We hadden in die tijd de behoefte aan een trainer die niet, zoals toen gebruikelijk, vooral de WOR zou behandelen, maar een die meer een strategische en vooral praktisch invulling aan het OR-werk kon geven. Ronald is een trainer die de WOR gebruikt als ondersteuning en vindt dat de OR sterk gemaakt moet worden door de achterban te activeren en steun te organiseren. Verder hebben we van hem geleerd dat het belangrijk is om in de relatie met de bestuurder te investeren. Bij veranderingen proberen we om al in de ontwerpfase betrokken te zijn. Daarmee verkrijgen we maximale invloed. Uiteindelijk zijn de collega’s én het bedrijf daardoor beter af!

Allround operator, voorzitter OR IGMA Cargill

Ger Geldhof

De ondernemingsraad van GVB Amsterdam heeft met zware bezuinigingen, grote reorganisaties, verzelfstandiging, privatisering en moeilijke wetswijzigingen te maken gehad. We zijn al geruime tijd trouwe klant van Ronald de Goede. Dat geldt door die jaren heen ook voor de onderdeelcommissies en voor de trainingen van de leden van de VGWM-commissies.
Verder heeft hij een aantal keren als gespreksleider met succes een bemiddelende rol gespeeld in vastgelopen conflicten tussen personeels-vertegenwoordigers en bedrijfsleiding.
Ronald is namelijk een enorm goede trainer die altijd met het werknemersbelang als vertrekpunt de juiste sfeer weet te creëren en geweldig goed in staat is complexe onderwerpen tot hun essentie terug te brengen. Bovendien verdiept Ronald zich zo goed in de materie dat hij de inhoudelijke argumenten kan wegen en op hun zwaarte kan beoordelen. Ik beveel hem van harte aan bij iedere ondernemingsraad.

Buschauffeur, voorzitter OR Gemeente Vervoerbedrijf (GVB)

De Goede Focus Videoproducties

Beelden zeggen meer dan duizend woorden

We leven in een wereld van beeld & geluid, waarin emotie, fantasie, inspiratie, vluchtigheid, snelheid en een kortere aandacht spanne hoogtij vieren. Om te communiceren maken ondernemingsraden meestal gebruik van traditionele informatiebronnen die nauwelijks passen bij deze trend.

Grote kans dat u uw collega’s of netwerk kwijt raakt. Met een ‘short film’ kunt u overtuigend en in een kort tijdsbestek meerdimensionaal binnenkomen bij uw collega’s of overlegpartner. Als het hart geraakt wordt zal de boodschap eerder overkomen, beklijven en motiveren.

U kunt een ‘short film’ bijvoorbeeld gebruiken om:
De arbeidsomstandigheden te visualiseren ten behoeve van bewustwording, verbetering of bespreking.
Uw collega’s te enthousiasmeren om zich verkiesbaar te stellen en naar de stembus te gaan.
Beeldend en verhalend weer te geven waar het voor uw OR in de kern om gaat, zodat uw collega’s u beter kunnen begrijpen of volgen en het draagvlak wordt vergroot of de discussie aangewakkerd.

Uw ‘short films’ kunnen via diverse platforms vertoond worden. Hierbij valt te denken aan intranet binnen uw eigen organisatie en streamingdiensten zoals YouTube en Vimeo (met als bijkomend voordeel dat uw collega’s ze ook privé kunnen bekijken).

De Goede Focus

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met:

Ronald de Goede
Boezemsingel 372
3034 CD Rotterdam

Telefoon: 06 810 315 03
E-mail: info@degoedefocus.nl
KvK: 57165866

Contact opnemen

Om maximaal rendement te halen uit een OR-cursus, een advies- c.q. coaching traject of filmproject is het belangrijk dat het klikt tussen uw ondernemingsraad en de trainer, adviseur, coach of filmer. Dat kunt u het beste beoordelen in een persoonlijk gesprek. Tijdens het bezoek, dat uiteraard kosteloos en vrijblijvend is, zal ingegaan worden op uw concrete situatie, vragen of behoeften.

Ja, ik wil graag dat u contact met mij zoekt voor een kennismakingsgesprek. Mijn gegevens zijn:

Ik ben geïnteresseerd in de volgende dienst(en):

  •   Training of cursus
  •   Advisering
  •   Coaching
  •   Short film